Wizja na przyszłość

„To co za nami, i to co przed nami, ma niewielkie znaczenie, w porównaniu z tym co jest w nas.”
 Oliver Wendell Holmes

Co myślisz kiedy słyszysz „dzieci z domu dziecka”? Jak je sobie wyobrażasz? Jak widzisz ich przyszłość?

Dzieci oraz młodzież z placówek opiekuńczo wychowawczych słyszą, że są: “biedne, gorsze, głupsze, że nic z nich nie będzie”.

Nie zgadzamy się z tym stereotypem!
To dzieci takie jak każde inne, ale brakuje im jednej rzeczy. Prawidłowych wzorców, które pomogą im spojrzeć na życie i otaczający je świat przez okulary nowych przekonań, wartości oraz możliwości.

Dlatego właśnie tworzymy ten projekt. Chcemy pomóc im zobaczyć w sobie siłę, docenić ich własne zdolności oraz stworzyć możliwości do rozwoju. Nauczyć je radzić sobie z emocjami, budować zdrową pewność siebie i umiejętności komunikacyjne.

Osiągnięcia dziecka w dużej mierze zależą nie tyko od jego inteligencji, ale przede wszystkim od tego ile czasu mu się poświęca, jak się je naprowadza i pomaga kształtować osobowość.

Projekt Wizja na przyszłość ma na celu stworzenie nowego środowiska, środowiska pełnego: akceptacji, zaufania, wsparcia, ale również odpowiednich wartości, zasad oraz pozytywnych oczekiwań.
To środowisko, w którym nie tylko zadbamy o rozwój podopiecznych z placówek opiekuńczo wychowawczych, ale równocześnie będziemy wspierali pracę oraz rozwój kadr, opiekunów, wychowawców działających na codzień w placówkach.

Wizja na przyszłość to nie tylko wizja, to przede wszystkim konkretne strategie oraz działania tworzące “nową przyszłość”.

Etapy projektu:

Etap I (2016/ 2017):

1. Badanie potrzeb rozwojowych w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie regionu łódzkiego. (maj – czerwiec 2016).
2. Nabór zgłoszeń od placówek opiekuńczo wychowawczych z regionu łódzkiego (czerwiec 2016).
3. Stworzenie raportu ukazującego obszary (lipiec – sierpień 2016).
4. Wyłonienie placówek biorących udział w 1 edycji projektu (wrzesień 2016).
5. Warsztaty rozwoju osobistego dla młodzieży (15+) oraz ich opiekunów (październik 2016 – maj 2017).
6. Czerwiec podsumowanie 1 edycji projektu (czerwiec 2017)

Etap II (2017/2018) – TRWA NABÓR!:

Udział podopiecznych w kursach/ szkoleniach rozwijających ich pasje / zdolności. (Poszukujemy Partnerów w celu umożliwienia podopiecznym udziału w zajęciach pozaszkolnych takich jak np: kursy szybkiego czytania, kursy programowania, warsztaty kulinarne, lekcje tańca, śpiewu, rysunku, kursy kosmetyczne, kursy dietetyki itp.). Kontakt: office@artofbreaking.pl tel. 669 401 618

Etap III (2017/2018) – TRWA NABÓR!:

Umożliwienie podopiecznym w wieku 18/19 lat na podjęcie studiów. (Poszukujemy Organizacji/ Partnerów chcących wesprzeć podopiecznych wsparciem stypendialnym zapewniającym im, możliwość nauki i dalszego rozwoju). Kontakt: office@artofbreaking.pl tel. 669 401 618

Etap IV (2018/2019) – TRWA NABÓR!:

Stworzenie bazy Firm, Partnerów umożliwiających naszym podopiecznym odbycie stażów oraz praktyk w ich firmach oraz organizacjach. (Poszukujemy Partnerów chcących przystąpić do naszego projektu). Kontakt: office@artofbreaking.pl tel. 669 401 618

 

Co robimy?

  • Tworzymy nowe, rozwojowe środowisko dla młodzieży z placówek opiekuńczo-wychowawczych
  • Kształtujemy postawę poprzez rozwój pasji uczestników projektu
  • Dbamy o jednoczesny rozwój na dwóch poziomach: Kadra; Podopieczni.
  • Działamy długoterminowo, co zapewnia realne efekty!

Jak możesz pomóc?

  • 47 zł Kropla drąży skałę – (cegiełka na działalność statutową)
  • 137 zł Miesięczny pakiet zajęć dla 1 dziecka
  • 277 zł Miesięczny pakiet podnoszenia kompetencji dla opiekuna
  • Zostań regularnym darczyńcą